“Türkçenin” mi “Türkçe’nin” mi?

  • ✓ Türkçenin
  • ✗ Türkçe’nin

‘Yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz’ kuralından dolayı “Türkçe’nin” değil “Türkçenin” şeklinde yazılması gerekmektedir. Aynı şekilde Türkçede, Türkçeye gibi yazımlar da doğrudur.

“Türk” kelimesi -çe eki alarak Türkçe olmuştur.

ÖRNEK CÜMLE

Türkçenin dününü ve bugününü anlamak için bu kitap yeterlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir