“Kamuoyu” mu “kamu oyu” mu?

  • ✓ Kamuoyu
  • ✗ kamu oyu

“Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiye” anlamındaki bu kelime ‘kamuoyu’ şeklinde birleşik yazılmalıdır. ‘Kamu oyu’ şeklindeki ayrı yazım yanlıştır.

ÖRNEK CÜMLE

Kamuoyu yoklaması yaptıktan sonraki sonuçlar belirleyici olacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir