“Beynelmilel” mi “beynelminel” mi?

  • ✓ Beynelmilel
  • ✗ Beynelminel

Uluslararası anlamına gelen bu kelimenin doğru yazılışı “Beynelmilel” şeklindedir. Arapça ‘beyn’ ve ‘milel’ kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. ‘Beynelminel’ şeklindeki yazım doğru değildir.

ÖRNEK CÜMLE

Medeniyet, beynelmilel yazılacak bir kitap; Her faslını bir milletin harsı teşkil edecek.

Ziya Gökalp

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir