"Beynelmilel" mi "beynelminel" mi?

Uluslararası anlamına gelen bu kelimenin doğru yazılışı "Beynelmilel" şeklindedir. Arapça 'beyn' ve 'milel' kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. 'Beynelminel' şeklindeki yazım doğru değildir.

DETAY
"Giderayak" mı "gider ayak" mı?

Gitme anında, gitmek üzereyken anlamına gelen bu kelimenin doğru yazılışı "giderayak" şeklindedir. 'Gider ayak' şeklinde ayrı yazım doğru değildir. Giderayak birleşik yazılır.

DETAY
"Ağırlık" mı "ağarlık" mı?

Ağır olma durumunu ifade eden bu kelimenin doğru yazılışı "ağırlık" şeklindedir. "Ağarlık" olarak yazılması, yazım yanlışıdır.

DETAY
"Yan yana" mı "yanyana" mı?

Biri, diğerinin sağında ya da solunda olan iki şeyin konumunu belirtmek için kullanılır. "Yanyana" şeklindeki kullanım yanlıştır. Doğru yazılışı "yan yana" şeklidedir.

DETAY
"Yanı sıra" mı "yanısıra" mı?

Yanında olarak, kendisiyle birlikte anlamına gelen bu kelimenin doğru yazılışı 'yanısıra' değil 'yanı sıra' şeklindedir. 'Yanı sıra' ayrı yazılır.

DETAY
"Vazgeçmek" mi "vaz geçmek" mi?

Kendi hakkı olan bir şeyi artık istememek anlamına gelen bu kelimenin doğru yazılışı 'vazgeçmek' şeklindedir. 'Vaz geçmek' şeklindeki yazım yanlıştır. Vazgeçmek birleşik yazılır.

DETAY
"Türkçenin" mi "Türkçe’nin" mi?

'Yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz' kuralından dolayı "Türkçe'nin" değil "Türkçenin" şeklinde yazılması gerekmektedir. Aynı şekilde Türkçede, Türkçeye gibi yazımlar da doğrudur.

"Türk" kelimesi -çe eki alarak Türkçe olmuştur.

DETAY
"Türkçede" mi "Türkçe’de" mi?

'Yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz' kuralından dolayı "Türkçe'de" değil "Türkçede" şeklinde yazılması gerekmektedir. Aynı şekilde TürkçeninTürkçeye gibi yazımlar da doğrudur.

"Türk" kelimesi -çe eki alarak Türkçe olmuştur.

DETAY
"Tıraş" mı "traş" mı?

"Saç, sakala belli bir şekil vererek kesmek ya da dibinden kesmek" şeklinde tanımlanabilecek olan bu kelime, traş olarak değil "tıraş" olarak yazılmaktadır.

DETAY
"Tespit" mi "tesbit" mi?

Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme anlamına gelen bu kelimenin doğru yazılışı "tespit" şeklindedir. "Tesbit" şeklinde yazım yanlışı yapılmaktadır.

DETAY